تاریخچه تریتا

تاریخچه تریتا

تاریخچه تریتا آغاز تاریخچه پزشکی در ایران درواقع از دوره‌ای است که پارت‌ها در زادگاه نخستین خود در نزدیکی خوارزم زندگی می‌کردند و اولین پزشک آریایی تریتا یا ... ادامه متن